Provođenje monetarne politike ECB-a – pojednostavljeni prikaz

Prije nego sa serijom o krizi Eurozone nastavimo dalje, bacimo pogled na pojednostavljenu skicu djelovanja ECB-a na inflaciju i ekonomska kretanja! Kao što piše, original file je dostupan na zahtjev

Related Posts
Kapitalizam iz sjene: Jutarnji list otkrio neoliberalnu zavjeru u jednoj zagrebačkoj pivnici
My Views on Market Monetarism – a reply to a post by Vuk Vukovic
Kratko o Eurozoni
Kamate, Inflacija i provođenje monetarne politike

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage