Počeo tapirluk

Više info na ovom videu
Tržišta su ipak poletjela na vijest, mislim da je to zbog
– skromnog smanjenja
– naglaska na inflaciju uz nezaposlenost
– naglaska da trajanje QE-a nije ograničeno.
Reakcije tržišta sumirane u ovom snapshotu:
Related Posts
Dosta s kamatama, dajte lovu narodu
Velika ciparska pljačka
Držanje keša unatoč gubicima i monetarna politika
O kreditima i novcu

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage