Počeo tapirluk

Više info na ovom videu
Tržišta su ipak poletjela na vijest, mislim da je to zbog
– skromnog smanjenja
– naglaska na inflaciju uz nezaposlenost
– naglaska da trajanje QE-a nije ograničeno.
Reakcije tržišta sumirane u ovom snapshotu:
Related Posts
Kamatni kanal ubija nezavisnost ECB-a
Novac i krediti pt.3 – Švedski slučaj
BoJ kreće u akciju
100 godina Fed-a

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage