Provođenje monetarne politike ECB-a – pojednostavljeni prikaz

Prije nego sa serijom o krizi Eurozone nastavimo dalje, bacimo pogled na pojednostavljenu skicu djelovanja ECB-a na inflaciju i ekonomska kretanja! Kao što piše, original file je dostupan na zahtjev

Related Posts
Kako je umrla nezavisnost ECB-a
Teorija inflacije a la Kirchner
BLUE MONDAY
PIROVA POBJEDA ECB-a (5)

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage