Provođenje monetarne politike ECB-a – pojednostavljeni prikaz

Prije nego sa serijom o krizi Eurozone nastavimo dalje, bacimo pogled na pojednostavljenu skicu djelovanja ECB-a na inflaciju i ekonomska kretanja! Kao što piše, original file je dostupan na zahtjev

Related Posts
Statism thrives after a fall in NGDP
Eurozona treba vrući krumpir, a treba ga i Japan
Središnje banke na društvenim mrežama
Fed i niske kamatne stope

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage