Provođenje monetarne politike ECB-a – pojednostavljeni prikaz

Prije nego sa serijom o krizi Eurozone nastavimo dalje, bacimo pogled na pojednostavljenu skicu djelovanja ECB-a na inflaciju i ekonomska kretanja! Kao što piše, original file je dostupan na zahtjev

Related Posts
PIROVA POBJEDA ECB-a (4)
Fed i niske kamatne stope
Kratko o Eurozoni
Goldman Sachs i Česi po Biokovu

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage