Provođenje monetarne politike ECB-a – pojednostavljeni prikaz

Prije nego sa serijom o krizi Eurozone nastavimo dalje, bacimo pogled na pojednostavljenu skicu djelovanja ECB-a na inflaciju i ekonomska kretanja! Kao što piše, original file je dostupan na zahtjev

Related Posts
Kamate, Inflacija i provođenje monetarne politike
Zbog niskog NGDP-a mrze kapitalizam
Središnje banke na društvenim mrežama
And so they did… (pt.1)

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage