Provođenje monetarne politike ECB-a – pojednostavljeni prikaz

Prije nego sa serijom o krizi Eurozone nastavimo dalje, bacimo pogled na pojednostavljenu skicu djelovanja ECB-a na inflaciju i ekonomska kretanja! Kao što piše, original file je dostupan na zahtjev

Related Posts
Goldman Sachs i Česi po Biokovu
My Views on Market Monetarism – a reply to a post by Vuk Vukovic
Fed i niske kamatne stope
HNB ukida kamatu na rezerve!

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage