Provođenje monetarne politike ECB-a – pojednostavljeni prikaz

Prije nego sa serijom o krizi Eurozone nastavimo dalje, bacimo pogled na pojednostavljenu skicu djelovanja ECB-a na inflaciju i ekonomska kretanja! Kao što piše, original file je dostupan na zahtjev

Related Posts
Monetarna politika, “štednja” i štednja
Eurozona treba vrući krumpir, a treba ga i Japan
My Views on Market Monetarism – a reply to a post by Vuk Vukovic
Structural or demand shock, we still need NGDP level targeting

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Webpage